Polityka prywatności

Właścicielem i administratorem serwisu www.napedzanimarzeniami.pl jest KatalogMarzeń.pl s.c. Joanna Zubik-Borucka, Tomasz Zubik spółka cywilna z siedzibą w Warszawie kod pocztowy 03-738, przy ul. Kijowskiej 5, NIP 521 35 37 169, zwany dalej Katalogiem Marzeń.

Korzystanie ze strony www.napedzanimarzeniami.pl oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności. Katalog Marzeń zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę:

 • Dane osobowe Użytkowników Serwisu Napędzani marzeniami oraz innych serwisów prowadzonych przez Katalog Marzeń na potrzeby działań promocyjnych wykorzystywane są tylko i wyłącznie w ramach usług świadczonych przez Katalog Marzen
 • Dane osobowe nie są udostępniane stronom trzecim. Każdy użytkownik Serwisu Napędzani marzeniami , zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 (RODO) ma prawo do: usunięcia danych osobowych zgromadzonych na jego  temat zarówno z systemu należącego do Napędzani marzeniami , jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracował Katalog Marzeń, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Katalog Marzeń na temat Użytkowników, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, wniesienia skargi do organu nadzoru w sytuacji, w której  Użytkownik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem oraz wniesienia środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko organowi nadzorczemu oraz przeciwko podmiotowi dopuszczającemu się naruszeń.

Jakie informacje gromadzimy?

Katalog Marzeń gromadzi dwa rodzaje danych: cookies oraz dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, adres-email, numer IP oraz dane geolokalizacyjne Użytkowników.

Adresy IP

Adresy IP użytkowników wykorzystywane są w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną www.napedzanimarzeniami.pl. Ponadto mogą one być wykorzystywane przez administratora w celach technicznych i statystycznych oraz w celu ogólnej poprawy funkcjonowania serwisu.

Cookies

Katalog Marzeń wykorzystuje tzw. cookies zgodnie z wymaganiami wskazanymi w treści Rozporządzenia w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej (Rozporządzenia e-privacy) , w celu:

 • konfiguracji serwisu
 • optymalizacji i zwiększenia wydajności Serwisu
 • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
 • dopasowywania treści serwisu do indywidualnych potrzeb i zainteresowań
 • prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, np. Google AdSense,  po wyrażeniu uprzedniej zgody przez Użytkownika  W szczególności Katalog Marzeń korzysta z „cookies” na potrzeby wykorzystania narzędzia Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych, przy zachowaniu standardów określonych przez RODO oraz Privacy Shield. tj.
 • prawa do informacji,
 • obowiązku zapewnienia integralności danych,
 • ograniczenia celu przetwarzania,
 • prawa wyboru,
 • zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania,
 • ograniczeniu SPAMu (za pomocą Google reCAPTCHA),
 • zapewnienia dostępu do danych osobowych.

Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej. Użytkownik Serwisu Napędzani Marzeniami ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Serwis Napędzani marzeniami wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: (a) sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Użytkownika; (b) trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Użytkownika, aż do ich skasowania o ile takie ustawienia wybrał Użytkownik, zgodnie z treścią (Rozporządzenie e-Privacy).

Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych pobieranych przez Serwis Napędzani marzeniami nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych

Dane osobowe

Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników przetwarzane są przez Katalog Marzeń, który jest administratorem danych osobowych. Kontakt z administratorem może się odbywać w szczególności mailowo przez adres [email protected]

Dane osobowe będą przetwarzane przez Katalog Marzeń na warunkach określonych przez RODO.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Katalog Marzeń (a) jest dobrowolnie wyrażona zgoda Użytkownika (b) wykonanie lub zamiar zawarcia umowy, (c) uzasadniony interes administratora danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, (d), gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację Umów przez Katalog Marzeń.

Zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres uzupełnionych przez Użytkowników, a następnie przesłanych Katalogowi Marzeń za pomocą odpowiedniego formularza danych. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników może dotyczyć adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska, adresu, a także adresu IP komputera.

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu: (a) realizacji przepisów prawa, (b) wykonywania Umów, świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do wysyłki newslettera, (c) działań promocyjnych lub marketingowych Napędzani marzeniami.

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres  do 5 lat i po tym czasie będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną.

Dane osobowe Użytkowników mogą być powierzane do przetwarzania – odbiorcami danych osobowych są: firma księgowa Katalog Marzeń, dostawca hostingu dla Serwisu, firma obsługująca technicznie Serwis oraz firma realizująca wysyłkę newslettera.

Dane osobowe zgromadzone przez Katalog Marzeń  mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

Każdy podmiot, któremu Katalog Marzeń powierza do przetwarzania dane osobowe Użytkowników w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej Umowa powierzenia) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 28 RODO.

Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Użytkownika, którego dane dotyczą.

Katalog Marzeń nie dokonuje transferu danych osobowych do państw trzecich

Katalog Marzeń stosuje środki techniczne i organizacyjne wszystkie niezbędne środki techniczne określone w art. 25,30, 32-34, 35 -39 RODO zapewniające zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo  przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

Katalog Marzeń informuje, że korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną, zwłaszcza  korzystanie z publicznie dostępnych sieci Wi-Fi, może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami teleinformatycznymi, takimi jak: obecność i działanie robaków internetowych (worm), oprogramowania typu spyware lub malware, w tym wirusów komputerowych, jak również możliwość bycia narażonym na cracing lub phishing (łowienie haseł), i inne. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Katalog Marzeń rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

Newsletter

W Serwisie Napędzani marzeniami istnieje możliwość korzystania z newslettera informującego użytkownika o nowych odcinkach podcastu. Jego prenumerata jest dobrowolna i możliwa dopiero po akceptacji użytkownika.

Informacje końcowe

Zgodnie z postanowieniami RODO każdy użytkownik, który chce wykonywać swoje uprawnienia związane z prawem do wglądu w swoje dane, prawo do ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia oraz żądania usunięcia, może przesłać email pod adres: [email protected].

Klauzula informacyjna

Tutaj znajdą Państwo treść tzw. klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych.

Scroll to top